Stowrzyszenie Muzyczne

Chorus Culmensis

Chorus - z łac. chór - zespół muzyczny składający się z wokalistów wykonujący utwór jedno- lub wielogłosowy, a cappella bądź z akompaniamentem.

Culmensis - (od łac. Culm - Chełmno) chełmiński - wywodzący się z Chełmna.


O Chorus Culmensis

"Chorus Culmensis" - "Chór Chełmiński" - ma w swoim repertuarze pieśni religijne, patriotyczne, muzykę dawną, klasyczną i ludową. Śpiewa podczas uroczystości kościelnych, miejskich, państwowych, dla ludzi starszych, niepełnosprawnych i dzieci specjalnej troski.

Próby

Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu, w Klubie Żołnierskim (dawne kasyno wojskowe) przy al. 3 Maja 10 (wtorek i czwartek, godz. 18.00). Zapraszamy!

Kontakt