Historia

Chrous Culmensis - Chór Chełmiński

Chór „Chorus Culmensis” powstał w 1984r. przy Parafii Św. Józefa Księży Pallotynów w Chełmnie. W marcu tegoż roku, Ks. Józef Gołuński ówczesny proboszcz parafii powierzył obowiązki organisty Wojciechowi Błaszakowi, który na bazie męskiego zespołu wokalnego założonego przez poprzedniego organistę Jerzego Kałdowskiego, utworzył chór mieszany. Pierwszy występ chóru odbył się podczas Pasterki 24 grudnia 1984r.

Pierwszym prezesem został Zenon Kalinowski, a później kolejno Bronisław Sadowski, Stefania Kępska i Czesław Rosiński.

Przez kilka kolejnych lat, chór uświetniał swoimi występami uroczystości religijne w Parafii Św. Józefa w Chełmnie i śpiewał podczas niedzielnych mszy świętych, mszy ślubnych i okolicznościowych. Koncertował również w Parafiach poza Chełmnem, między innymi w Niepokalanowie, Przysiersku, Wrześni, Gnieźnie, Nowem n/Wisłą i Brodnicy. Brał również regularnie udział w Diecezjalnych Przeglądach Chórów Parafialnych Diecezji Chełmińskiej, a później Toruńskiej, rejon Grudziądz.

W 1994r. chór przyjął nazwę „Chorus Culmensis”, co tłumaczy się jako chór chełmiński.

Rok 1997 – kwiecień – chór udał się do Rzymu, gdzie zaśpiewał podczas audiencji generalnej na Placu Św. Piotra dla Papieża Jana Pawła II.

W 1999r. chór otrzymał zaproszenie do udziału we wspólnym śpiewie podczas pobytu Ojca świętego Jana Pawła II w Toruniu. Po wielu próbach w Chełmnie i Toruniu, 7 czerwca 1999r. powitaliśmy Ojca Świętego na toruńskich Błoniach.

Z czasem chór zaczął być zapraszany na uroczystości miejskie i państwowe. Wiązało się to z koniecznością poszerzenia repertuaru o utwory świeckie i okolicznościowe. Pod koniec lat 90-tych zaczął kiełkować pomysł założenia Stowarzyszenia Muzycznego o tej samej nazwie i zarejestrowania go w Sadzie Rejestrowym. Dawało to szersze możliwości rozwoju i pozyskiwania środków finansowych. Został opracowany Statut Stowarzyszenia i po załatwieniu wszystkich formalności urzędowych 09 września 1998r. chór doczekał się rejestracji jako Stowarzyszenie Muzyczne „Chorus Culmensis”. Kolejnymi prezesami Stowarzyszenia byli: Stefania Kępska, Czesław Rosiński, Wojciech Błaszak i Tomasz Harłoziński. Obecnie stanowisko prezesa ponownie pełni założyciel i dyrygent chóru Wojciech Błaszak.

Rok 2000 – czerwiec – Chór wyjeżdża do Hann Münden w Niemczech, gdzie zostaje bardzo ciepło przyjęty przez niemiecką publiczność, a wyjazd przypieczętowało podpisanie partnerstwa z chórem Mündener Chorwereinigung.

Rok 2001 – z inicjatywy dyrygenta Wojciecha Błaszaka oraz ówczesnego prezesa Czesława Rosińskiego, powstał pomysł zorganizowania w Chełmnie cyklicznego festiwalu chórów. Pomysł doczekał się realizacji 26 maja 2001r., kiedy to odbyła się pierwsza edycja tego festiwalu. Wzięło w nim udział 160 chórzystów, między innymi partnerski chór Mündener Chorwereinigung. Od tego czasu festiwal o nazwie Chełmińskie Międzynarodowe Spotkania Chóralne odbywa się regularnie co 2 lata w pierwszy weekend czerwca. Rekordowa ilość osób biorących udział zamknęła się liczbą 480 osób wraz z Orkiestrą Symfoniczną Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina z Bydgoszczy. W 2011 roku odbędzie się VI edycja festiwalu. Od IV edycji, chełmiński festiwal jest konkursem.

25 listopada 2001r. chór wyśpiewał II nagrodę na Wojewódzkim Konkursie Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W tym samym roku, z inicjatywy prezesa Rosińskiego, zaczęto myśleć o sprawieniu chórowi sztandaru. Uchwałę o jego ufundowaniu Zarząd podjął 19 września 2001r. Pomysł doczekał się pełnej realizacji 15 czerwca 2003 roku, kiedy podczas uroczystej Mszy Św. w Kościele Ks. Pallotynów, sztandar został poświęcony. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Ewa Gerka - Dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej oraz Marek Główczyński - chełmiński restaurator i przyjaciel chóru.

Rok 2003 – październik – kolejna wizyta i koncerty w Hann Münden w Niemczech. Oprócz Hann Münden, chór wystąpił też z koncertem w Kassel.

W 2003r. chór zainicjował wspólne śpiewanie kolęd wraz z mieszkańcami miasta na chełmińskim Rynku. Spotkania te odbywają się każdego roku w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Chór jest organizatorem cyklicznych koncertów poświęconych pamięci Papieża Jana Pawła II, organizuje też koncerty z których dochody przeznaczone są na ratowanie chełmińskich zabytków. „Wyśpiewał” też wsparcie finansowe na zakup specjalistycznego leku dla ciężko chorej koleżanki.

Podczas uroczystego koncertu galowego 15 stycznia 2005r. członkowie chóru otrzymali brązowe, srebrne i złote odznaki PZCHiO.

III Spotkania Chóralne odbyły się pod hasłem „Zaśpiewać na wschodnią nutę” i oprócz chórów polskich wzięły w nich udział chóry zza wschodniej granicy: Mieszany „Wilenka” z Wilna, Mieszany „Przedzwon” z miejscowości Komarno na Ukrainie, oraz męskie – „Festchor” i „Dzwin” ze Lwowa.

Rok 2005 – chór otrzymał propozycję współpracy z Kwartetem Smyczkowym Prima Vista. Zaowocowała ona wspólnym przygotowaniem i wykonaniem utworu „Conductus funebris” G.G. Gorczyckiego w Podkowie Leśnej oraz w Chełmnie.

23 czerwca 2006r. odbył się Benefis założyciela i dyrygenta chóru Wojciecha Błaszaka z okazji 30-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej. Otrzymał on nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności.

W maju 2007r. członkowie chóru zasilili komitet organizacyjny wydarzenia „Pamięć i tolerancja”, którego głównym wydarzeniem było odsłonięcie obelisku upamiętniającego cmentarz żydowski w Chełmnie. Kulminacją obchodów był koncert Wielkiej Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Amosa Talmona, podczas którego wystąpił również „Chorus Culmensis”.

W 2010 roku chór odwiedził Podole na Ukrainie, gdzie wraz z kwintetem smyczkowym „Camerata” z Kamieńca Podolskiego wykonał kilka koncertów. W tym roku chór obchodzi jubileusz 25-lecia działalności.

Oprócz działalności artystycznej, chór bierze udział w inscenizacjach wydarzeń historycznych oraz szpitala polowego z początku XX w. Spotkać nas można między innymi w Bornym Sulinowie, Krojantach, Lęborku i na wielu innych zlotach miłośników militariów.